X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

آموزش نماز مغرب

نماز مغرب سه رکعت است.

بعد از غروب آفتاب تا تاریکی شب بجا آورده میشود. بعد از وضو،  بطرف قبله بایستید


 

(دستهایتان را باز کرده بالا بیاورد، بطوریکه شست هایتان با گوشهایتان دریک ارتفاع باشند و نیت به نماز کنید)

( نیت باید در دل باشد، ولی بهتر است که بزبان هم گفته شود)

 سه رکعت نماز مغرب بجا میاورم

 قربة الی الله:  برای نزدیک شدن بخدا 

( سپس تکبر )

نماز را بشنوید

ترجمه توسط آقای دکتر گیلانی

اجرا توسط آقای حمید زآوش

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است   

بسـم الله الرحمن الرحیم:  بنام خدای بخشاینده (بر همه) (و) مهربان (بر نیکان بویژه در زندگی جاودانی)

الحمد لله رب العالمین:  ستایش تنها سزاوار خدا است که خداوند همهً هستی  و پروردگار و پرورنده همه جهانها و جهانیانست

الرحمن الرحیم:  بخشاینده (بر همه) و مهربان (بر نیکان) است

مالک یوم الدین:  فرمانروای روز دین (روزی که به دینداری همه در جهان واپسین رسیدگی میشود)

ایاک نعبد: تنها ترا می پرستیم

و ایاک نستعین:  و تنها از تو کمک میخواهیم که

اهدنا الصراط المستقیم:  ما را براه راست (بسوی تو) رهنمایی  بفرمایی

صراط الذین انعمت علیهم:  راه آنانیکه برآنها خوبی ها بخشیدی

غیرالمغضوب علیهم:  نه آنها که خشم به آنها فرا گیرشده است

ولا الضالین:  و نه گمراهان

(سپس سوره ای دیگر از قران مانند سوره (الاخلاص) قل هوالله احد را میخوانیم)

بسم الله الرحمن الرحیم:   بنام خدای بخشاینده (بر همه) (و) مهربان (بر نیکان بویژه در زندگی جاودانی)

قل هو الله احد:   بگو اوست خدا که یگانه است

الله الصمد:   خدای بی نیاز از همه ( همه به خدا نیاز دارند )

لم یلد ولم یولد:   نزاده وزاییده نشده

ولم یکن له کفواّ احد:   و او را هیچ همتایی نیست

 الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( سپس رکوع:  دربارگاه خداوند خم میشویم و میگویم )

سبحان ربی العظیم و بحمده:  خداوند و پروردگار بزرگ من برتر ازهمه است  و در ستایش او هستم

( سپس راست میایستیم و میگویم )

سمع الله لمن حمده الله اکبر:  شنید خدا آنکس را که او را ستایش کرد خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( سپس به سجود:  پیشانی بر خاک رفته و میگویم )

سبحان ربی الا علی و بحمده:  خداوند و پروردگار من که بالا ترین است برتر از همه است و به ستایش او هستم

( در سجود پیشانی غرور شکسته و بر خاک رفته است که بزرگی بی پایان او را درک میکنیم ) 

( سپس نشسته  و میگویم )

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

استغفر الله  ربی وأتوب إلیه:  از خداوندم من پوزش میخواهم و بسوی او باز می گردم 

( بار دیگر سجده و میگویم )

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

سبحان ربی الا علی و بحمده:  خداوند و پروردگار من که بالا ترین است برتر از همه است و به ستایش او هستم

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( سپس بر پا میایستیم. در حال بلند شدن بطور مستحبی میشود چنین گفت )

بحول الله  و قوته  أقوم و أقعد:    به خواست و نیروی خدا من بلند میشوم و می نشینم  


( شروع رکت دوم )


بسـم الله الرحمن الرحیم:  بنام خدای بخشاینده (بر همه) (و) مهربان (بر نیکان بویژه در زندگی جاودانی)

الحمد لله رب العالمین:  ستایش تنها سزاوار خدا است که خداوند همهً هستی و پروردگار و پرورنده همه جهانها و جهانیانست

الرحمن الرحیم:  بخشاینده (بر همه) و مهربان (بر نیکان) است

مالک یوم الدین:  فرمانروای روز دین (روزی که به دینداری همه در جهان واپسین رسیدگی میشود)

ایاک نعبد:  تنها ترا می پرستیم

و ایاک نستعین:  و تنها از تو کمک میخواهیم که

اهدنا الصراط المستقیم:  ما را براه راست (بسوی تو) رهنمایی بفرمایی

صراط الذین انعمت علیهم:  راه آنانیکه برآنها خوبی ها بخشیدی

غیرالمغضوب علیهم:  نه آنها که خشم به آنها فرا گیرشده است

ولا الضالین:  و نه گمراهان

بسم الله الرحمن الرحیم:   بنام خدای بخشاینده (بر همه) (و) مهربان (بر نیکان بویژه در زندگی جاودانی)

قل هو الله احد:   بگو اوست خدا که یگانه است

الله الصمد:   خدای بی نیاز از همه ( همه به خدا نیاز دارند )

لم یلد ولم یولد:   نزاده وزاییده نشده

ولم یکن له کفواّ احد:   و او را هیچ همتایی نیست

(سپس دستها را به قنوت بالا نگهمیداریم و دعائی میخوانیم مانند(: 

 ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار:   

ای خداوند ما،  درین جهان و در زندگی پس از این برایمان خوبی پیش بیار و ما را از سوز آتش بدور نگهدار

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( سپس رکوع:  دربارگاه خداوند خم میشویم و میگویم )

سبحان ربی العظیم و بحمده:  خداوند و پروردگار بزرگ من برتر ازهمه است  و در ستایش او هستم

( سپس راست میایستیم و میگویم )

سمع الله لمن حمده الله اکبر:  شنید خدا آنکس را که او را ستایش کرد خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( سپس به سجود:  پیشانی بر خاک رفته و میگویم )

سبحان ربی الا علی و بحمده:  خداوند و پروردگار من که بالا ترین است برتر از همه است و به ستایش او هستم

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

استغفر الله  ربی وأتوب إلیه:  از خداوندم من پوزش میخواهم و بسوی او باز می گردم 

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( بار دیگر سجده و میگویم )

سبحان ربی الا علی و بحمده:  خداوند و پروردگار من که بالا ترین است برتر از همه است و به ستایش او هستم

( در سجود براستی کوچکی خود را در برابر بزرگی بی پایان خدا ادراک میکنیم) 

( سپس می نشینیم و میگویم )

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

 ( و تشهد میگویم )

الحمدلله اشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله:  ستایش فقط سزاوار خداست،  گواهی میدهم که هیچ ( کس یا چیزی )  سزاوار بندگی نیست جز خدای یکتا که همتائی ( ندارد ) بر او نیست و گواهی میدهم که محمد بنده او و فرستاده اوست.

اللهم صل علی محمد وآل محمد:  خدایا بر محمد و آل محمد ( پیروان و خاندان محمد ) درود و نیکی برسان

( سپس بر پا میایستیم. در حال بلند شدن بطور مستحبی میشود چنین گفت )

بحول الله  و قوته  أقوم و أقعد:    به خواست و نیروی خدا من بلند میشوم و می نشینم  


( شروع رکت سوم )


سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر:  

خدا برتر از همه و پاک و منزه است و ستایش فقط سزاوار خدا است و معبودی غیر از خدا وجود ندارد و خدا بزرگترین ( و برترین ) است

 

سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر:

خدا برتر از همه و پاک و منزه است و ستایش فقط سزاوار خدا است و معبودی غیر از خدا وجود ندارد و خدا بزرگترین ( و برترین ) است

سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر: 

خدا برتر از همه و پاک و منزه است و ستایش فقط سزاوار خدا است و معبودی غیر از خدا وجود ندارد و خدا بزرگترین ( و برترین ) است

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( سپس رکوع:  دربارگاه خداوند خم میشویم و میگویم )

سبحان ربی العظیم و بحمده:  خداوند و پروردگار بزرگ من برتر ازهمه است و در ستایش او هستم

( سپس راست میایستیم و میگویم )

سمع الله لمن حمده الله اکبر:   شنید خدا آنکس را که او را ستایش کرد خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( سپس به سجود:  پیشانی بر خاک رفته و میگویم )

سبحان ربی الا علی و بحمده:  خداوند و پروردگار من که بالا ترین است برتر از همه است و به ستایش او هستم

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

استغفر الله  ربی وأتوب إلیه:  از خداوندم من پوزش میخواهم و بسوی او باز می گردم 

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( بار دیگر سجده و میگویم )

سبحان ربی الا علی و بحمده:  خداوند و پروردگار من که بالا ترین است برتر از همه است و به ستایش او هستم

( در سجود براستی کوچکی خود را در برابر بزرگی بی پایان خدا ادراک میکنیم) 

( سپس می نشینیم و میگویم )

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است

( و تشهد میگویم )

الحمدلله اشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله:   ستایش فقط سزاوار خداست،  گواهی میدهم که هیچ ( کس یا چیزی )  سزاوار بندگی نیست جز خدای یکتا که همتائی ( ندارد ) بر او نیست و گواهی میدهم که محمد بنده او و فرستاده اوست.

اللهم صل علی محمد وآل محمد:  خدایا بر محمد و آل محمد ( پیروان و خاندان محمد) درود و نیکی برسان

السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاتة:   درود بر تو ای پیام آور و رحمت ( خوبی ) خدا و برکات او ( فراوانی های او )

السلام علینا و علی عبادالله الصالحین:   درود بر ما و بر بندگان درستکار خدا

السلام علیکم و رحمة الله و برکاتة:   درود بر شما و رحمت ( خوبی )  خدا و برکات ( فراوانیهای ) او

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است،   

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است،   

الله اکبر:  خدا بزرگترین ( و برترین ) است.

نظرات (66)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
من با اجازه مطلبت را در وبلاگم گذاشتم متشکرم
شنبه 24 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 07:40 ب.ظ
امتیاز: 35 20
عالی بوددستت دردنکنه
شنبه 10 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 01:08 ق.ظ
امتیاز: 33 12
Mohamadrezaabedi.s.s
پنج‌شنبه 15 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 05:00 ب.ظ
امتیاز: 19 7
دستتون مرسی واقعا خوب است
یکشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 10:37 ق.ظ
امتیاز: 29 7
عزیزم
دوشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 06:11 ب.ظ
امتیاز: 25 9
ج8
پنج‌شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 09:06 ب.ظ
امتیاز: 19 7
ممنون یکی دوتا اشتباه داشتم به لطف خدا وشما درست شد
چهارشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 03:32 ب.ظ
امتیاز: 20 2
پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 09:09 ق.ظ
امتیاز: 12 5
خیلی علی بود دست درد نکنه
سه‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 12:32 ب.ظ
امتیاز: 17 1
ممنون مرسی
یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:19 ب.ظ
امتیاز: 13 2
خیلی ممنون حالا می تونم خیلی خوب به معلمم توضیح بدم ووقتی میرم مسجد خودم بخونم
سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:17 ب.ظ
امتیاز: 17 2
مرسی
سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 10:16 ب.ظ
امتیاز: 11 5
مرسی ممنون ...جندتاااا اشکال داشتم حل شد
سه‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 04:44 ب.ظ
امتیاز: 11 1
خداوند سرنوشت هیچ گروهی راتغییر نمیدهد مگر انکه خودشان انرا تغیر دهند سوره رعد ۱۱
دوشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 12:10 ق.ظ
امتیاز: 5 7
خیلی خوب بود سایت تون مرسی از زحماتتان
دوشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 11:31 ق.ظ
امتیاز: 8 2
مچکرم
دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 07:01 ب.ظ
امتیاز: 7 1
ممنون عالی باعث شدی نماز خون بشم خخخخخخ
یکشنبه 26 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 08:17 ب.ظ
امتیاز: 8 5
ممنون ازتون واقعا دستتون درد نکنه
پنج‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 05:31 ب.ظ
امتیاز: 5 3
من 2سال بود نماز نمیخوندم
جمعه 22 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 05:35 ب.ظ
امتیاز: 12 6
thank you
سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 06:43 ب.ظ
امتیاز: 10 4
خوب
دوشنبه 30 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 05:13 ب.ظ
امتیاز: 8 4
عالی بود
پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 08:19 ب.ظ
امتیاز: 0 2
ممنونم واقعا عالى بود اشتباه من را بر طرف کرد ممنون
دوشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 08:13 ب.ظ
امتیاز: 1 1
انشاالله خداوند همیشه شما رو به راه راست هدایت کنه باعث شدید نماز خون بشم
پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 02:20 ب.ظ
امتیاز: 2 0
دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 02:42 ق.ظ
امتیاز: 0 1
من امروز در سن 32 سالگی پس از یک دوره 10 ساله تصمیم گرفتم نماز بخونم.هر چند خیلی به رفتارهای اسلامی پایبند بودم ولی نماز نمی خوندم و راستشو بخواین یادم رفته بود چطور نماز بخونم. ممنون کمکم کردید. الان در شب نیمه شعبان برام دعا کنید که دیگه ترک نماز نکنم.
شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 09:41 ب.ظ
امتیاز: 4 0
متشکرم چند اشکالی که داشتم بر طرف شد
یکشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 08:04 ب.ظ
امتیاز: 1 1
خیلی ممنون عالی بود✌
شنبه 22 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 02:49 ب.ظ
امتیاز: 1 2
خیلی خوب بود
دوشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:20 ق.ظ
امتیاز: 1 0
عالیه ممنونم
یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 02:30 ق.ظ
امتیاز: 1 0
مرسی دستتون درد نکنه
چهارشنبه 9 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 04:45 ق.ظ
امتیاز: 1 0
مرسی عالی بود
جمعه 22 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:03 ق.ظ
امتیاز: 1 0
عالی بودممنون
دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 08:01 ب.ظ
امتیاز: 1 0
عالی بود. مرسی
چهارشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 08:42 ب.ظ
امتیاز: 1 0
دمت گرم
سه‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 09:49 ب.ظ
امتیاز: 1 0
خیلی خوب بور ممنون
چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 04:12 ب.ظ
امتیاز: 1 0
خیلی ممنونم من دوسال میشد که نماز نخوندم رفتم نماز بخونم تشهد یادم رفت و واقعا برای خودم متاسف شدم که دوسال از خدا دور بودن و این باعث شد که تشهد یادم بده خیلی ممنونم
شنبه 13 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:15 ب.ظ
امتیاز: 0 1
من تازه شروع به نماز خواندن کرده ام و این سایت عالی است
شنبه 4 دی‌ماه سال 1395 ساعت 08:38 ب.ظ
امتیاز: 1 2
یکی از دوستام نمازخوندن رو ترک کرده بود کلافراموشش شده بود با سایت شما کمکش کردم حالا نماز میخونهخیلی خیلی ممنون
دوشنبه 13 دی‌ماه سال 1395 ساعت 06:02 ق.ظ
امتیاز: 0 1
ممنون داداش اولین نمازم رو به کمک شما خودم
پنج‌شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 11:55 ب.ظ
امتیاز: 0 1
دستتون درد نکنه
شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 04:19 ب.ظ
امتیاز: 0 0
مرسی با لطف خداوند وشماها عزیزان من کامل یاد گرفتم اسال الله یوفق کل من ساهم فی هذی الصفحه
جمعه 13 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 02:20 ق.ظ
امتیاز: 1 0
دست شما درد نکنه ایشالله بری کربلا
چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:21 ق.ظ
امتیاز: 1 0
عالیییییی مرسی
جمعه 18 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 12:38 ق.ظ
امتیاز: 2 0
یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 10:14 ب.ظ
امتیاز: 1 0

یک دنیا ممنون واقعاً عالی بود هرچی از خدا میخواهید بهتون بده انشاالله باز هم ممنون
دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 02:29 ب.ظ
امتیاز: 0 0
ااااا
د
چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 07:29 ب.ظ
امتیاز: 1 1
ممنونم بابت این مطلم
شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 01:42 ب.ظ
امتیاز: 1 0
انشاالله خدا خیرتان بدهد. سلام و تشهد را به لطف خدا و شما و تعدادی از دوستان و ... یاد گرفتم. خلاصه انشاالله همیشه در پناه خدا و متصل به طناب الهی باشید
سه‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 10:55 ب.ظ
امتیاز: 2 0
خوب بود
جمعه 12 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:33 ب.ظ
امتیاز: 1 0
1 2 >>