X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آموزش فناوری دانلود

طرح درس

طرح درسنام‌ درس: علوم‌تجربی موضوع: انواع مخلوط مدت: 45 دقیقه

شماره‌ی طرح درس: نام مدرسه: تعداد دانش‌آموزان: نفر

نام دبیر: کلاس: اول 1 تاریخ: 30/9/83

صفحه کتاب: 37- 35

مشخصات کلی

آشنایی با مخلوط همگن و ناهمگن

هدف کلی

1- تعریف مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.

2- ویژگی‌3- های مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.

4- بتواند برای مخلوط همگن و ناهمگن مثال بزند.

5- مثال‌6- هایی که در زندگی روزانه در رابطه با این دو مخلوط می‌7- باشد نام ببرد.

8- بداند نام دیگر مخلوط همگن محلول است.

9- بداند که جداسازی مخلوط ناهمگن راحت‌10- تر است.

هدف‌های رفتاری

اشاره به این موضوع که تمام چیزهای اطراف ما را خداوند آفریده از جمله مواد گوناگون و توجه به این مطلب که هستی و هر چه در آن است برای انسان آفریده شده و خلقت خاک، آب و هوا که نمونه‌هایی از مخلوط‌های همگن و ناهمگن است بیهوده نبوده و در خدمت انسان و برای بهتر زندگی کردن او و در نهایت به کمال مطلوب رسیدن او می‌باشد.

هدف دینی

کتاب درسی ـ گچ رنگی ـ وسایل آزمایش از قبیل لیوان، آب، نمک، شکر، قاشق، خاک، مقداری نخود و لوبیا و عدس، مقداری آجیل، بشقاب

وسایل کمک آموزشی

سخنرانی ـ بارش مغزی ـ پرسش و پاسخ، انجام آزمایش

روش و شیوه‌ی تدریس

3 دقیقه

سلام، احوالپرسی از دانش‌آموزان، دقت در وضعیت جسمی و حضور و غیاب آنها کنترل تکالیف دانش‌آموزان

قبل از شروع درس

7 دقیقه

قبل از شروع درس برای آماده‌سازی دانش‌آموزان برای درس جدید سؤالاتی از درس گذشته پرسیده می‌شود:

الف) انواع مواد را نام ببرید.

ب) تعریف عنصر چیست؟

ج) تعریف ماده مرکب چیست؟

د) ماده‌ی خالص کدام است؟

هـ ) برای عنصر، ترکیب و خالص مثال بزنید. و) فرق مخلوط و خالص را بیان کنید.

ارزشیابی تشخیصی

5 دقیقه

برای ایجاد انگیزه دو لیوان برداشته مقداری آب در هر دو می‌ریزیم به یکی مقداری نمک و به لیوان دیگر مقداری خاک اضافه می‌کنیم و هر دو را هم می‌زنیم و از یکی از بچه‌ها می‌خواهیم که خاک را در آب پیدا کند و نشان دهد و از دانش‌آموز دیگر می‌خواهیم که نمک را در آب پیدا کند و نشان دهد البته دانش‌آموز دوم نمی‌تواند این کار را انجام دهد پس آیا نمک‌ها کجاست؟ به دانش‌آموز دوم می‌گویم آب را چشیده و هم‌خودش و هم سایر دانش‌آموزان را از وجود نمک مطلع کند سپس به دانش‌آموزان خبر دهد که آب شور می‌باشد. دانش‌آموزان می‌گویند و می‌پرسند سپس با آنکه آب شور است را دیده نمی‌شود و با همین سؤال درس جدید را ارائه می‌دهیم.

آماده‌سازی و ایجاد انگیزه

7 دقیقه

تدریس درس جدید را به این ترتیب آغاز می‌کنیم: بررسی شکل کتاب صفحه 37- 35 ـ مطالعه کتاب

همان‌طور که دوستان شما آزمایش را انجام دادند متوجه شدید در هر دو لیوان مخلوط تشکیل شده ولی این دو مخلوط با هم تفاوت دارد. امروز با دو نوع مخلوط و تفاوت آنها آشنا می‌شوید، سپس روی تخته‌سیاه با اشاره دوباره به تعریف مخلوط و تفاوت آن با ماده‌ی خالص انواع مخلوط‌ها را می‌نویسیم و هر دو مخلوط یعنی همگن و ناهمگن را تعریف کرده و اشاره می‌کنیم که نام دیگر مخلوط‌های همگن محلول است. دوباره برای دریافت بهتر موضوع درس دست به انجام آزمایش می‌زنیم، این‌بار از دو گروه می‌خواهیم که آزمایش را انجام دهند و در حین آزمایش چک‌لیست مربوط به این دو گروه را هم تکمیل می‌کنیم.

گروه اول آزمایش اول با وسایل آب و لیوان و قاشق و شکر و گروه دوم آزمایش دوم با وسایل بشقاب، مقداری نخود، لوبیا و عدس. گروه اول شکر را در آب حل کرده و هم زده و دیگر شکر دیده نمی‌شود و نمی‌توان آن را تشخیص داد و با چشیدن آب به این نتیجه می‌رسند که تمام آب شیرین شده و در همه‌جای لیوان شکر وجود دارد. گروه دوم در بشقابی مقداری نخود و لوبیا و عدس را با هم مخلوط کرده و سرگروه به هر یک از اعضای گروه مقداری از این مخلوط را می‌دهد و از آنها می‌پرسد آیا به همه به یک اندازه مخلوط داده است. که البته پاسخ دانش‌آموزان خیر است و این دانش‌آموزان نتیجه می‌گیرند که اجزای این مخلوط با چشم دیده شده و قابل تشخیص است و به هر کدام تعداد مساوی این مواد نرسیده و پخش نشده است. پس از اتمام آزمایش با روش بارش مغزی ویژگی‌های این دو مخلوط را به‌طور جداگانه روی تابلو نوشته و در نهایت دانش‌آموزان به این موضوع پی می‌برند که مخلوط همگن اجزای آن قابل تشخیص نیست و به‌طور یکنواخت پخش شده است و مخلوط ناهمگن اجزای آن قابل تشخیص است و به‌طور یکنواخت پخش نشده است.

برای پایان درس برای اطمینان بیشتر از اینکه دانش‌آموزان درس را متوجه شدند از آنها می‌پرسیم که آجیل مخلوط ناهمگن است یا همگن و آنها با توجه به ویژگی‌های مخلوط‌ها و با دیدن آجیل و اینکه مقداری آجیل در دست بعضی از دوستان خود مشاهده می‌کنند که اجزای آن قابل تشخیص است و به‌طور یکنواخت پخش نشده است، پس مخلوط ناهمگن است.

ارائه‌ی درس جدید

5 دقیقه

در این مرحله از درس ارائه شده خلاصه و جمع‌بندی به عمل آمده و در روی تابلو نوشته شده و سپس به‌صورت پرسش از دانش‌آموزان سؤالاتی به‌عمل می‌آید تا درس خلاصه شود:

تعریف مخلوط چیست؟

انواع مخلوط را نام ببرید.

ویژگی‌های مخلوط همگن و ناهمگن چیست؟

برای هر مخلوط مثال بزنید؟

جمع‌بندی و خلاصه

5 دقیقه

برای این مرحله از تدریس از دانش‌آموزان سؤالی پرسیده می‌شود و باید افراد گروه برای جواب مشورت کرده و جواب توسط منشی گروه نوشته شود سپس جواب هر گروه را بررسی کرده و در نهایت همه‌ی گروه‌ها را تشویق و به گروه برتر جایزه داده شود و سؤال این است «آیا هوا مخلوط همگن است یا ناهمگن»

ارزشیابی پایانی

3 دقیقه

پرسیدن فصل 4 تا صفحه‌ی 34

نوشتن 5 سؤالی که از متن درس پیدا کرده‌اید.

مطالعه‌ی درس آینده برای آمادگی دانش‌آموزان صفحه‌ی 34 تا صفحه‌ی 38

آوردن وسایل برای آزمایش درس جدید

تکلیف شب

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)