X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آموزش فناوری دانلود

نمونه ی طرح درس روانشناسی

نمونه طرح درس روزانه                                نام کتاب : روان شناسی  سال سوم رشته علوم انسانی

 موضوع : ویژگی ها و خصوصیات رشد  دوره نوجوانی                     صفحات : 67 – 63

 تهیه کننده : فاطمه امامقلی وند -  شهر تهران منطقه 15  - دبیرستان مجلسی 1 – شاهد کوثر    زمان : 75 دقیقه


رئوس مطالب : رشد شناختی ( تفکر فرضیه سازی – استدلال قیاسی – تفکر در باره خود )

 فراشناخت : ( metacognition )

رشد شناختی : (cogintive development  )

تفکر فرضیه سازی : (hypothesis testing  )

 استدلال قیاسی : (deductive resoning)

 خود مرکزی (egocentrism )

 استدلال استقرایی (inductive resoning   )

 و تفکر فرضیه ای hypothetico - deductive thinking))

استدلال انتزاعی (Abstract resonong )

 اهداف کلی :

آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات رشد در دوره نوجوانی ( رشد شناختی )

 اهداف جزئی :

- آشنایی با مهم ترین ویژگی های تحولات شناختی

- آشنایی با تفکر فرضیه سازی

- آشنایی با استدلال قیاسی

- آشنایی با تفکر د رباره ی خود به عنوان یک تحول شناختی

- شناخت خطرات ناشی از درون نگری و خود مرکزی

 انتظارات عملکردی :

-         مهم ترین ویژگی های تحول شناختی را نام ببرد .

-          تفکر فرضیه سازی را با ذکر یک مثال در یک یا دو پاراگراف توضیح دهد .

-          استدلال قیاسی را با استدلال استقرایی مقایسه کند مثالی بیاورد .

-          استدلال قیاسی را در قالب یک مثال توضیح داده نتیجه گیری نماید .

-          مراحل آزمایشی بالانس و زنه را در خصوص استدلال قیاسی شرح دهد .

-          اصطلاح خود مرکزی را تعریف کند .

-          خطرات درون نگری و خود مرکزی را بر شمارد و هر یک را توضیح دهد .

-          به بحث در گروه پیرامون ویژگیهای شناختی دوران نوجوانی علاقه نشان دهد .

-          به پر کردن برگ کارنما و فعالیت گروهی خود و دوستان علاقمند شود .

-          به مطالعه پیرامون ویژگیها و تحولات شناختی دوران نوجوانی توجه نشان دهد .

رفتار ورودی :

-         ویژگیهای تفکر صوری ( انتزاعی ) را از نظر پیاژه بداند .

-          ااصطلاح فرآیند شناختی را بداند

 وسایل مورد نیاز :

رایانه ،  CD   یا لوح فشرده تهیه شده توسط دبیر یا کارتهای تهیه شده

 روش تدریس : کاوشگری به شیوه استقرا ( توضیح بیشتر ضمیمه شده است )

گام اول: ایجاد آمادگی و ارزشیابی ورودی

 موضوع : رشد شناختی

 روش : پرسش و پاسخ و بارش مغزی                                                                                      7 دقیقه

فعالیت های معلم

فعالیتهای دانش آموز

گروه بندی دانش آموزان

-         از جلسه گذشته تا امروز ما راجع به چه تغییراتی در دوره صحبت کردیم ؟

-          حالا می خواهیم راجع به تغییرات شناختی با هم صحبت کنیم  اول از همه شما به چند تغییر  شناختی در خودتان اشاره کنید .

-         سوال خوبی است در درس فلسفه ( درس دوم ) بحث شناخت که رابطه میان فلسفه و روان شناسی است مطلبی آمده کسی می تواند آن را بیان کند ؟

-          متشکرم . حالا این طور سوال را مطرح می کنم به نظر شما ذهن ما، روان ما چه کارهایی انجام می دهد؟

-          آیا نحوه تفکر شما مثل دوره های قبل است

-         می توانید بگویید چه تغییراتی از لحاظ شناختی در شما به وجودآمده است؟

-         خیلی خوبه ، متشکرم . امروز ما می خواهیم با این تحولات و تغییراتی که در دستگاه شناختی ما ( ذهن ها ) تفکر ما ،در  دوره نوجوانی رخ می دهد بیشتر آشنا شویم .

 

-         تغییرات جسمی – بدنی – فیزیولوژیکی

-          یکی از دانش آموزان خانم اصلا تغییر شناختی یعنی چه ؟

یکی از دانش اموزان :  بحث در شناخت فلسفه صحبت ا ز حقیقت ذهن انسان و اصولی که ذهن به کار می گیرد تا عالم خارج را بشناسد داشتیم و شناخت در روان شناسی هم یکی از افعال روانی است .

تفکر ، تصمیم گیری ، حفظ مطالب ، توجه ، فراموشی ، درک

خیر

 زیاد به آینده فکر می کنیم مثل کنکور

 در گذشته بی خیال تر بودیم و… بهتر می توانیم صحبت کنیم

دانش آموزان علاقه نشان می دهد کنجکاو می شوند .

-         ( اشاره به نظر پیاژه )

گام دوم

موضوع : فرضیه سازی                       روش :  مفهوم سازی                                                          5 دقیقه

فعالیت معلم

 فعالیت دانش آموزان

طرح سوال

 به این مثالها توجه کنید آنها را کامل کنید

 ارائه دو قضیه الف و ب صفحه 63

 ارائه دو قضیه مشابه دیگر

 به نظر شما دو مثال اول چه تفاوتی با یکدیگر داشتند ؟

 کدامیک از این دو مثال برای کودکان قابل درک می باشد و کدام یک برای شما

 خوب این مثال خوبی برای یکی از تحولات شناختی دوره نوجوانی این تفکر چه نام دارد ؟

 چه نتیجه گرفتید ؟

 حالا شما می توانید دست مثالهایی نظیر این را بیان کنید ؟

نتیجه گیری از قضایا

 اولی مطابق با واقعیت  دومی خیالی است

 اولی مطابق با دوره کودکی دومی مطابق با سن نوجوانی

 خیال پروری ، فرضیه سازی و….

 با استفاده از تفکر فرضیه سازی ما می توانیم راجع به آینده تحصیلی شغلی خود تفکر کنیم ( ……)

گام سوم

موضوع :  استدلال قیاسی                  روش : مفهوم سازی ، تفسر مطالب ( ساختن اصل – کاربرد اصول )             40 دقیقه     

فعالیت معلم

 فعالیت دانش آموزان

برای اینکه شما با یکی دیگر از تحولات شناختی دوره نوجوانی آشنا شوید بین مثالهایی از در اختیارتان قرار می دهم سعی کنید

 تشابه یا اختلاف این مثالها را حدس بزنید . آنها را طبقه بندی کنید .( برایشان اسم بگذارید )

لطفا ابتدا فردی به سوالها پاسخ دهید ( 3 دقیقه )

 سپس نظرات خود را در گروه به بحث گذارید( 5 دقیقه ) ( نمونه سوالات ضمیمه شد است )

لطفا گروه 5 نظر خود را بیان کنند .

 حالا گروه 3 نظر دوستان را تکمیل کند .

آیا گروههای دیگر نظر دیگر دارند .

 متشکرم حدس شما درست است .

-         در مثالهای سمت راست از یک امر جزئی به یک نتیجه کلی رسیده ایم این روش را استقرا و این تفکر را  تفکر استقرایی می گویند .

-         در مثالهای سمت  چپ از یک موضوع و امر کلی به یک نتیجه جزئی رسیده ایم این روش را قیاس واین نوع تفکر را استدلال قیاسی می گویند .

-حالا در صفحات 64 – 65 دقت کنید دو مثال برای درک استدلال استقرایی و قیاسی اورده لطفا ابتدا فردی این صفحات را مطالعه کنید . سپس در گروه خود راجع به تفکیک این دو نوع استدلال بپردازید و آنها را مشخص سازید می توانید سوالات خود را با من در میان بگذارید . (سعی کنید علت تفاوتها را بیابید . )

-         حالا از گروه 2 می خواهیم تفاوت استدلال دوران کودکی را با دوران نوجوانی برای سایر گروهها توضیح دهد ( درج ارزیابی کیفی )

-          گروه بر روی تابلو

-          حالا گروه 1 مثال اول را در کلاس مطرح کند دلفین به چه گروهی از حیوانات تعلق دارد .

-          تصریح به نتایج مثالها وتایید نظرات گروه و یا اصلاح احتمالی.

-         حالا گروه 4 آزمایش بالانس وزنه ها را برای سایر گروهها شرح دهد .

می توانید از کتاب هم استفاده کنید . گروهها ی دیگر می توانند اظهار نظر نمایند .

-          وجه تشابه آزمایش بالانس وزنه ها و مثال دلفین در کتاب چیست ؟

-          جمع بندی دبیر : و اشاره به نظر پیاژه و گذری به مراحل رشد با توجه به جدول اوایل  فصل،  صفحه 38 درج نظر بر روی تابلو کلاس

-          به نظر شما می توان مثالهای  سمت راست و چپ را جور دیگری نوشت ؟

سعی کنید در گروه خود این کار را انجام دهید

 چه نتیجه ای گرفتید ؟

 پاسخ انفرادی ( 3 دقیقه )

بحث گروهی ( 5 دیققه )

 پاسخ احتمالی : در مثالهای سمت راست از یک

مسئله جزئی یک نتیجه گرفته شده است اما در مثالهای سمت چپ با یک موضوع کلی به یک نتیجه جزئی رسیده شده است  پاسخ تکمیلی سایر گروهها و درج بر روی تابلو (ساختن اصل )

 مطالعه انفرادی ( 7 دقیقه )

 بحث گروهی ( 8 دقیقه )

 طرح سوال احتمالی

 طرح نظریات خود پیرامون سوال

 اشاره به تفکر استقرایی در دوران دبستان و تفکر عینی و اشاره به تفکر انتزاعی استدلال قیاسی دوران نوجوانی .

ارائه آزمایش و رفع نواقص توسط سایر گروهها ( 7 دقیقه )

 نوجوان را براساس یک اصل کلی به نتیجه جزئی می رسد .

 عده ای بله عده ای خیر )  ( 10 دقیقه )( فرضیه سازی )

بحث گروهی

می توان از نتایج جزئی به کلی و از کلی به جزئی رسد و این دو در ذهن تفکیک ناپذیرند ( پیشگویی نتایج – کاربرد

گام چهارم :

 موضوع : تفکر در باره خود     روش :بحث گروهی                                                                        10دقیقه

فعالیت معلم

 فعالیت دانش آموزان

خب حالا برای اینکه با سومین تحول شناختی دوران نوجوانی آشنا شویم . صفحه 67 را مطالعه نموده سپس نظرات خود را در گروه به بحث گذارید .

مطالعه انفرادی 4 دقیقه

بحث گروهی 6 دقیقه

گام پنجم : ارزشیابی                                                                                         7 دقیقه

 اصطلاح خود مرکزی یعنی چه ؟ چه خطراتی می تواند در بر داشته باشد .           اشاره به تعریف خود مرکزی و ویژگی شکست ناپدیری

 لطفا گروه 3 پاسخ دهند                                                                    و قهرمان سازی 

درج نظر راجع به فعالیت گروه بر روی تابلو

 از بین مثالهای زیر تفکر استقرایی و استدلال قیاسی را مشخص سازید .

سعی کنید آن را به نوعی دیگر بنویسید                                                                          بحث گروهی  ، پاسخ

 متشکرم در جلسات بعد راجع به سایر تحولات شناختی و ابعاد مختلف آن می پردازیم .

ارائه تکلیف ( از بین تکالیف داده شده دو مورد را به دلخواه انتخاب کنید . )                      ( 5 دقیقه )

-         در طی هفته یک جریان  تفکر یا تصمیم گیری خود را انتخاب چگونگی فرآیند آن را شرح دهید ( تفکر در باره تفکر خود داشته باشید)

-          با مراجعه به کتب مختلف مثالهایی برای تفکر فرضیه سازی ، استدلال قیاسی واستقرایی بیابید

-          چند سوال تستی و چند سوال تشریحی جهت بانک اطلاعاتی سوال کلاس تهیه نمایید .

-          خلاصه درس را در یک نمودار یا چارت ترسیم نمایید

-          با مراجعه به مجلات و روزنامه های در دسترس مراجعه مقاله ای و را انتخاب، نمونه هایی از تفکر فرضیه  سازی – استدلال قیاسی و استقرایی فراهم نمایید .

معرفی منابع :  ( جهت دانش آموزان )

- آیسنگ ، مایکل 1379 ، روان شناسی شناختی ، ترجمه علینقی فرازی ، رمضان دوستی ، نشر نی ، چاپ اول

-         دبلبو ، جیمز ، وندر زندن ، روان شناسی رشد ترجمه حمزه گنجی - انتشارات بعثت فصل هفتم و هشتم .

-          منصور  - محمود -  روان شناسی ژنتیک،  جلد اول ، انتشارات رز چاپ چهارم 1366

-          منصور – محمود – دادستان 1374 ، دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی ، انتشارات بعثت ،  چاپ اول

www. google . com

www. Yahoo.com

ضمائم : مخصوص صفحه 64 – 65 ( استدلال قیاسی )

 

     معلم کلاس روان شناسی از 5 نفر  دانش آموز کلاس درس را می پرسد و سپس حکم می کند که همه دانش آموزان درس را فهمیده اند ( بر اساس نمره 5 نفر )

 پزشک با معاینه 4 راس گاو روستای ابراهیم آباد به این نتیجه می رسد که گاوهای روستا مبتلا به انگل روده هستند .

 منجمی با مطالعه در سیارات منظومه شمسی و رویت مدار بیضی شکل آنها حکم می کند ، سیارات منظومه شمسی مدار بیضی شکل دارند .

 طی گفتگو با چند نفر از اهالی یک شهر مثل شیراز و مهمان نوازی آنها حکم می کنیم مردم شیراز همگی مهربان هستند .

-         نمی دانیم امروز روان شناسی داریم یا نه با خود می گوییم .

-          - اگر امروز دوشنبه باشد ما روان شناسی داریم.

-          لیکن امروز دوشنبه است .

-          نتیجه : پس ما روان شناسی داریم .

-          در مورد لطافت هوا تردید داریم می گوییم .

-          اگر باران ببارد هوا لطیف است .

-         لیکن باران بارید است .

-          نتیجه : پس هوا لطیف است .

-          نمی دانیم آیا این فلز حرارت دیده است یا خیر .

-          اگر فلز حرارت ببیند منبسط می شود .

-          فلز منبسط نشده است .

-          نتیجه : پس حرارت ندیده است .

 - دلفین بچه زا است                   

-          هر پستانداری بچه زا است

-          دلفین پستاندار است

-          روان شناسان شناختی با هوشند .

 بعضی روان شناسان شناختی استاد دانشگاه هستند .

 بنابراین بعضی از افراد با هوش استاد دانشگاه اند..

جهت مطالعه بیشتر

استدلال : reasoning           

 به  فرآیند قانونمند داوری در باره تصدیقها استدلال گفته می شود . افراد به هنگام استدلال از اطلاعاتی استفاده می کنند که صدقشان برای آنها معلوم یا مفروض است .معمولا میان استدلال قیاسی و استقرایی تفکیک می شود . فرآیند استدلال قیاسی با مجموعه ای از عبارتها استدلال مقدمه نامیده می شود شروع می شود و از آن مقدمه برای استنتاج عبارت دیگری استفاده می شود که  در صورت  درستی نتیجه نام دارد. به استدلال قیاسی بعضا استدلال به " سمت پایین " یا از کل به جز ء نیز گفته می شود و برای مثال اگر باور داشته باشیم زمستان در کانادا سرد است و از این اطلاعات استفاده کنیم تا به این نتیجه که شهر ونکور،  یکی از شهرهای کانادا ، در زمستان سرد است .از سویی دیگر ،  استدلال استقرایی ، از مشاهدات و تجارت برای تعمیم استفاده می شود . برخی اوقات به استدلال استقرایی استدلال " به سمت بالا " گفته می شود ، یا از جز به کل ، برای مثال اگر بدانیم که زمستان در تورفتو ، کالگاری  ، ساسکا چوان ، اتاوا ، ها لیفاکس که شهرهای کانادا هستند سرد است ، می توانیم براساس این اطلاعات به این تعمیم برسیم که زمستان در کانادا سرد است .

 گرچه استدلال قیاسی و استقرایی از لحاظ نظری فرایندهای قابل تفکیک از یکدیگرند ،اما چنین تفکیکی به ویژه برای فهم نحوه استدلال مردم در سیاق روزانه مفید نیست . فرایند معمول استدلال شامل عبور مکرر میان استدلالهای قیاسی و استقرایی است ( فرهنگ توصیفی روان شناسی شناختی مایکل آیسنک ترجمه علینقی خرازی ، رمضان دوستی ، محسن رئیس قاسم ، حسین کمالی نشرنی 1379 چاپ اول )

 استدلال  استقرایی

وقتی  ما از طریق قیاس استدلال می کنیم می توانیم در باره درستی نتیجه آن مطمئن باشیم اما وقتی  افراد به طریق استقراء استدلال
 می کنند، در باره احتمال نتیجه به داوری می نشیند بیشتر دانش ما در باره جهان از طریق استدلال استقرایی فرا گرفته شده است به مثال زیر توجه کنید :

 روزهایی که ایمان توت فرنگی می خورد جوش می زند . روزهایی که ایمان توت فرنگی نمی خورد جوش نمی زند . بنابراین ایمان به توت فرنگی آلرژی دارد در حالی که ممکن است توضیحات دیگری برای جوش زدن ایمان وجود داشته باشد ( شاید او در همان روزهایی توت فرنگی می خورد  هندوانه نیز می خورد و شاید او در همان روزها لباس زیر پشمی می پوشد . ) مقدمه های استدلال آلرژی داشتن ایمان را محتمل می کند ایمان می تواند این نتیجه را از طریق حذف دقیق متغیرهای دیگر به ازمایش بگذارد و در باره این مشاهده خود یعنی جوش زدن به خاطر توت فرنگی تحقیق کند .

قیاسی deduction

 1 – استنباطی که براساس مقدمات منطقی انتزاعی یا قضایا فراهم آورده باشد .

2 – تدوین یک فرضیه یا مجموعه ای از فرضیه ها ( منصور دادستان 1374 )

استنتاج منطقی ( قیاسی )

 استنتاج بر دو گونه  تفکیک می شود : منطقی ( قیاسی ) و استقرایی ( inductive ) در استنتاج منطقی نتیجه ضرورتا ( همیشه ) از مقدمه ها پیروی می کند مثلا اگر بدانید " هر انسانی فانی است" و" احمد انسان است " با توجه به اندراج احمد در مجموعه بزرگتر انسانها نتیجه می گیرید " احمد فانی است " عبارت آخر نتیجه ای است که از مقدمات استنتاج شده است آن هم به وجه ضرورت ، زیرا می توان منطقا ثابت کرد که صادق است . استنتاج دیگری که استقرایی نامیده می شود از چنین ضرورتی برخوردار نیستند بلکه صرفا ممکن است صادق باشد مثلا اگر بیشتر مردان ورزشهای خشن را دوست دارند و احمد هم مرد باشد احمد هم ورزشهای خشن را دوست داشته باشد ، این جا ضرورتی در میان نیست هرچند  احتمال آن نتیجه زیاد باشد .

رشد شناختی cognitive develop,ment

 این اصطلاح به تغییراتی که در طول حیات یک فرد در ساختارها ، تواناییها فرآیندهای شناختی او حاصل می شود اشاره دارد .

اصطلاح شناختی فرآیندهایی را توصیف می کند که به وسیله آنها یک ارگانیزم اطلاعاتی در باره محیط کسب می کند و آن اطلاعات را برای تنظیم رفتار خود مهیا می سازد مانند ادرا ک  تشکیل مفاهیم، استدلال ، زبان ، تصمیم و فکر ( منصوره دادستان 1374 )

 خود میان بینی  egocentrism

 حالت روانی بهنجار که در آن فقدان تمایز بین واقعیت شخصی و واقعیت عینی مشهود است این حالت عدم تفاوت بین ازمودنی و دنیای خارج از نظام پیاژه در هر دوره  بزرگ تحول روانی وجود دارد هر دوره با خود میان بینی آغاز می گردد و متدرجا در جهت ناخود میان بینی  (  Decentration) یا به طور دقیق " میان واگرایی " تحول می یابد این حالت به درجات مختلف در بزرگسالان باقی می ماند و نشان دهنده بازخورد فردی است که نقطه شروع دریافت جهان از شخصیت وی سرچشمه می گیرد مکانیزم خود میان بینی  یک مکانیزم ناهشیار است و به کاربردن اصطلاحاتی نظیر خود مداری که بعد عمدی در آن کاملا مشهود است در باره این مفهوم به منزله یک غلط فاحش است ( منصور دادستان 1374 )

فراشناخت

 فراشناخت چیست ؟ " پوشارد و همکارانش Bouchard "  از دانشگاه مونترال کانادا ، فراشناخت را به این صورت تعریف می کنند : شکلی از تفکر که موضوع آن فعالیت شناختی خود آزمودنی است . به نظر آنها فراشناخت دو جنبه اصلی دارد : شناختی که فرد از عملکرد شناختی خود و عوامل موثر بر آن دارد و کنترلی که فرد می تواند بر شیوه عملکرد شناختی خود داشته باشد .

 بنابراین تحقیق در باره فراشناخت عبارت خواهد بود از کشف شرایطی که در آنها فرد عملکرد شناختی خود را آگاهانه به دست می گیرد مثلا در مورد خواندن یک متن دانش آموز سال اول دانشگاه می تواند در جه فهم خود را به دقت ارزشیابی کند تا تصمیم بگیرد چه توضیحاتی برای  او مفید و چه منابع اطلاعاتی مناسب خواهد بود. مراجعه به فرهنگ لغات یا مراجعه به توضیحات آخر کتاب ؟برای درک یک مفهوم ملاقات با استاد ، کمک خواستن از همکلاسیها با مراجعه به یادداشتها کدام مفید خواهد بود ؟ برای به دست گرفتن رشد روانی خود ، به نظر می رسد که در اختیار گرفتن فهم خود مفید خواهد بود .

 استفاده از تواناییهای بالقوه بر أی  خلق یک زبان درونی و تخیلی اجازه می دهد که نوجوان بتواند تواناییهای ذهنی خودر ا بهتر درک کند " متفکرانه مراقب خود بودن " توانایی آگاهانه  فکر کردن در باره فرایندهای ذهنی را افزایش می دهد 0 جمیز دبلیو و تدر زندن نقل از حمزه گنجی  1377 )  [1]

خود مداری    E gocentrism

منظور از خود مداری نوجوانی  این است که وی  به نوبه  خود تصور می کند که دیگران نیز به اندازه  خود او به ظاهر و  به افکار او توجه دارند .

 به عقیده دیوید الکیند       David Elkind   روان شناس ،  به تدریج که نوجوان می تواند به تفکر خود مفهوم بدهد می تواند به تفکر دیگران نیز مفهوم بدهد . با این همه او همیشه بین این دو چندان تمیز قایل نمی شود . نوجوان با کشف  منابع ذهنی تازه خود به منظور بررسی رفتار فردی به این نتیجه می رسد که افکار و اعمالش برای دیگران نیز به همان اندازه جالب است . اینجاست که یقیین  می کند دیگران او را تعریف می کنند یا مورد قضاوت قرار می دهند،  همانطور که او در باره دیگران قضاوت می کند حال می توانیم بفهیمم که چرا نوجوانان در مجموع متوجه خود هستند: نظیر دیگران در باره آنها دایمی و همه جایی است ( جیمز دبیلو وندر زندن نقل از حمزه گنجی 1377 )

 جلوه های خود مداری : خیال پردازی شخصی و شنونده خیالی

 نوجوان معمولا تمایل دارد خود را یک شخص غیر عادی با سرنوشتی استثنایی در نظر بگیرد این تخیل رمانتیک که  یکی از جلوه های خود مداری است خیال پردازی شخصی می نامند. در رفتار نوجوان، نگرش خود مداری دیگری نیز مشاهده می شود نوجوانانی که ساعتها در جلو آیینه می ایستند می توانند نگاههای خیره شده، شگفت زده و افسونگر دیگران را تصور کنند آنها خود را در مقابل یک شنونده خیالی که مورد توجه او هستند می بینند وقتی این نوجوانان با یکدیگر ملاقات می کنند بیش از آن که به فکر مشاهده دیگران باشند در این فکر هستند که از جانب دیگران مورد مشاهده قرار می گیرند. آنها در آغاز نوجوانی گمان می کنند که دنیا با آنها شروع شده و فقط برای آنها ست اما در حدود 15 و 16 سالگی این خودمداری افراطی به تدریج افت می کند و نوجوان به این نتیجه می رسد که دیگران نیز به خود به مسائل خود فکر می کنند .

 خود مداری در  گروه همتایان

 به عقیده الکیند خود مداری نوجوانی ، تا اندازه ای ، اهمیت گروه همتایان در این دوره را منعکس می کند نوجوان به اندازه ای از واکنشهای دیگران ، و مخصوصا واکنشهای همتایان ، در باره خود نگرانی پیدا می کند که حاضر می شود برای جلب توجه ، کارهای مختلفی انجام دهد : اعمال خارق العاده تجربه های ماجرا جویانه مبارزه طلبی و….این کارها گاه از توانایی های از فراتر می رود و یا در حد  تواناییهای او قرار می گیرد مبارزه طلبی به او اجازه می دهد که خود را مطرح کند ( همان منبع )                               

                                                             برگ کارنما

دانش آموز گرامی عملکرد خود را بر اساس معیارهای داده شده درجه بندی نمایید .

بالاتر از حد انتظار : 3                                    در حد انتظار : 2                             پایین تر از حد انتظار : 1

ردیف

مشخصات   اعضا     موارد

نام و نام خانوادگی

همکاری

دقت

 سرعت عمل

سعی در درک درست مطالب

تفهیم مطالب به دوستان

ایجاد جو صمیممی در گروه

 خوب گوش کردن

 تهیه گزارش

ارائه گزارش

علاقمندی

میانگین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31[1] منبع : جیمز دبلیو – دندر زندن – روان شناسی رشد – ترجمه دکتر حمزه گنجی – انتشارات بهشت 1377 چاپ دوم

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)